https://vinarack.com.vn/storage/app/uploads/public/5cc/ce5/33b/5ccce533b37b8199897909.jpg

KỆ TẢI TRỌNG NẶNG

Kệ tải trọng nặng là loại giá kệ chứa pallet để hàng trong nhà kho với các loại hàng hóa khối lượng lớn. Kệ tải trọng nặng Vinarack thiết kế chuẩn Châu Âu, chất lượng và độ bền vượt trội, giá cực tốt. Các loại kệ kho HOT nhất: kệ selective, kệ tay đỡ, kệ khuôn, kệ double deep, kệ drive in, … chuyên lưu trữ hàng hóa nặng, dễ dàng lắp đặt, điều chỉnh và di dời. Thích hợp cho các kho hàng logistics, kho hàng công nghiệp, đầu tư hiệu quả sử dụng dài lâu.

Sản phẩm nổi bật

Double-deep Racking

Kệ Drive-in Racking

Kệ Push Back Racking

Kệ Very Narrow Aisle (VNA)

Kệ Chứa Khuôn Mẫu

Kệ Carton Flow Racking

Kệ Pallet Flow Racking

Kệ Selective Pallet Racking

Sản phẩm trong danh mục KỆ TẢI TRỌNG NẶNG